ประกาศผลรางวัลการนำเสนอผลงานของนักศึกษาในงาน AUC2 2019


Best | Excellent | Very Good | Good |

Participation Paper (เข้าร่วมการนำเสนอ)